Заключение

Ако сте прочели цялата книга и сте решили всички задачи от упражненията и сте стигнали до настоящото заключение, заслужавате поздравления! Вече сте направили първата стъпка от изучаването на професията на програмиста, но имате още доста дълъг път докато станете истински добри и превърнете писането на софтуер в своя професия.

Спомнете си за четирите основни групи умения, които всеки програмист трябва да притежава, за да работи своята професия:

 • Умение #1 – писане на програмен код (20% от уменията на програмиста) - покриват се до голяма степен от тази книга, но трябва да изучите още базови структури от данни, класове, обекти, функции, стрингове и други елементи от писането на код.
 • Умение #2 – алгоритмично мислене (30% от уменията на програмиста) - покриват се частично от тази книга и се развиват най-вече с решаване на голямо количество разнообразни алгоритмични задачи.
 • Умение #3 – фундаментални знания за професията (25% от уменията на програмиста) - усвояват се за няколко години с комбинация от учене и практикуване (четене на книги, гледане на видео уроци, посещаване на курсове и най-вече писане на разнообразни проекти от различни технологични области).
 • Умение #4 - езици за програмиране и софтуерни технологии (25% от уменията на програмиста) - усвояват се продължително време, с много практика, здраво четене и писане на проекти. Тези знания и умения бързо остаряват и трябва непрестанно да се актуализират. Добрите програмисти учат всеки ден нови технологии.

Тази книга е само първа стъпка!

Настоящата книга по основи на програмирането е само първа стъпка от изграждането на уменията на един програмист. Ако сте успели да решите всички задачи, това означава, че сте получили ценни знания за принципите на програмиране с езика Python на базисно ниво. Тепърва ви предстои да изучавате по-задълбочено програмирането, както и да развивате алгоритмичното си мислене, след което да добавите и технологични знания за езика Python и Django екосистемата, front-end уеб технологиите (HTML, CSS, Angular, React, AJAX, HTML5) и още редица концепции, технологии и инструменти за разработка на софтуер.

Ако не сте успели да решите всички задачи или голяма част от тях, върнете се и ги решете! Помнете, че за да станете програмисти се изискват много труд и усилия. Тази професия не е за мързеливци. Без да практикувате сериозно програмирането години наред, няма как да го научите!

Както вече обяснихме, първото и най-базово умение на програмиста е да се научи да пише код с лекота и удоволствие. Именно това е мисията на тази книга: да ви научи да кодите. Препоръчваме ви освен книгата, да запишете и практическия курс "Основи на програмирането" в СофтУни, който се предлага напълно безплатно в присъствена или онлайн форма на обучение.

Накъде да продължим след тази книга?

С тази книга сте поставили стабилни основи, благодарение на които ще ви е лесно да продължите да се развивате като програмисти. Ако се чудите как да продължите развитието си, помислете за следните няколко възможности:

 • Да учите за софтуерен инженер в СофтУни и да направите програмирането своя професия.
 • Да продължите развитието си като програмист по свой собствен път, например чрез самообучение или с някакви онлайн уроци.
 • Да си останете на ниво кодер, без да се занимавате с програмиране по-сериозно.

Професия "софтуерен инженер" в СофтУни

Първата, и съответно препоръчителната, възможност да овладеете цялостно и на ниво професията "софтуерен инженер", е да започнете своето обучение по цялостната програма на СофтУни за софтуерни инженери: https://softuni.bg/curriculum. Учебният план на СофтУни е внимателно разработен от д-р Светлин Наков и неговия екип, за да ви поднесе последователно и с градираща сложност всички умения, които един софтуерен инженер трябва да притежава, за да стартира кариера като разработчик на софтуер в ИТ фирма.

Продължителност на обучението в СофтУни

Обучението в СофтУни е с продължителност 2-3 години (в зависимост от професията и избраните специализации) и за това време е нормално да достигнете добро начално ниво (junior developer), но само ако учите сериозно и здраво пишете код всеки ден. При добър успех един типичен студент започва работа на средата на обучението си (след около 1.5 години). Благодарение на добре развита партньорска мрежа кариерният център на СофтУни предлага работа в софтуерна или ИТ фирма на всички студенти в СофтУни, които имат много добър или отличен успех. Започването на работа по специалността при силен успех в СофтУни, съчетан с желание за работа и разумни очаквания спрямо работодателя, е почти гарантирано.

Програмист се става за най-малко година здраво писане на код

Предупреждаваме ви, че програмист се става с много усилия, с писане на десетки хиляди редове код и с решаване на стотици, дори хиляди практически задачи, и отнема години! Ако някой ви предлага "по-лека програма" и ви обещава да станете програмисти и да започнете работа за 3-4 месеца, значи или ви лъже, или ще ви даде толкова ниско ниво, че няма да ви вземат даже за стажант, дори и да си плащате на фирмата, която си губи времето с вас. Има и изключения, разбира се, например ако не започвате от нулата или ако имате екстремно развито инженерно мислене или ако кандидатствате за много ниска позиция (например техническа поддръжка), но като цяло програмист за по-малко от 1 година здраво учене и писане на код не се става!

Приемен изпит в СофтУни

За да се запишете в СофтУни е нужно да се явите на приемен изпит по "Основи на програмирането", върху материала от тази книга. Ако решавате с лекота задачите от упражненията в книгата, значи сте готови за изпита. Обърнете внимание и на няколкото глави за подготовка за практически изпит по програмиране. Те ще ви дадат добра представа за трудността на изпита и за типовете задачи, които трябва да се научите да решавате.

Ако задачите от книгата и подготвителните примерни изпити ви затрудняват, значи имате нужда от още подготовка. Запишете се на безплатния курс по "Основи на програмирането" или преминете внимателно през книгата още веднъж отначало, без да пропускате да решавате задачите от всяка една учебна тема! Трябва да се научите да ги решавате с лекота, без да си помагате с насоките и примерните решения.

Учебен план за софтуерни инженери

След изпита ви очаква сериозен учебен план по програмата на СофтУни за обучение на софтуерни инженери. Той е поредица от модули с по няколко курса по програмиране и софтуерни технологии, изцяло насочени към усвояване на фундаментални познания от разработката на софтуер и придобиване на практически умения за работа като програмист с най-съвременните софтуерни технологии. На студентите се предоставя избор измежду няколко професии и специализации с фокус върху C#, Java, JavaScript, PHP и други езици и технологии. Всяка професия се изучава в няколко модула с продължителност от 4 месеца и всеки модул съдържа 2 или 3 курса. Учебните занятия са разделени на теоретична подготовка (30%) и практически упражнения, проекти и занимания (70%), а всеки курс завършва с практически изпит или практически курсов проект.

Колко часа на ден отнема обучението?

Обучението за софтуерен инженер в СофтУни е много сериозно занимание и трябва да му отделите като минимум поне по 4-5 часа всеки ден, а за препоръчване е да посветите цялото си време на него. Съчетанието на работа с учене невинаги е успешно, но ако работите нещо леко с много свободно време, е добър вариант. СофтУни е подходяща възможност за ученици, студенти и работещи други професии, но най-добре е да отделите цялото си време за вашето образование и овладяването на професията. Не става с 2 или 4 часа на седмица!

Формите на обучение в СофтУни са присъствена (по-добър избор) и онлайн (ако нямате друга възможност). И в двете форми, за да успеете да научите предвиденото в учебния план (което се изисква от софтуерните фирми за започване на работа), е необходимо здраво учене. Просто трябва да намерите време! Причина #1 за буксуване по пътя към професията в СофтУни е неотделянето на достатъчно време за обучението: като минимум поне 20-30 часа на седмица.

СофтУни за работещи и учащи другаде

На всички, които изкарат отличен резултат на приемния изпит в СофтУни и се запалят истински по програмирането и мечтаят да го направят своя професия, препоръчваме да се освободят от останалите си ангажименти и да отделят цялото си време, за да научат професията "софтуерен инженер" и да започнат да си изкарват хляба с нея.

 • За работещите това означава да си напуснат работата (и да вземат заем или да си свият финансовите разходи, за да изкарат с по-нисък доход 1-2 години до започване на работа по новата професия).
 • За учащите в традиционен университет това означава да си изместят силно фокуса към програмирането и практическите курсове в СофтУни, като намалят до минимум времето, което отделят за традиционния университет.
 • За безработните това е отличен шанс да вложат цялото си време, сили и енергия, за да придобият една перспективна, добре платена и много търсена професия, която ще им осигури високо качество на живот и дългосрочен просперитет.
 • За учениците от средните училища и гимназиите това означава да си сложат приоритет какво е по-важно за тяхното развитие: да учат практическо програмиране в СофтУни, което ще им даде професия и работа или да отделят цялото си внимание на традиционната образователна система или да съчетават умело и двете начинания. За съжаление, често пъти приоритетите се задават от родителите и за тези случаи нямаме решение.

На всички, които не могат да изкарат отличен резултат на приемния изпит в СофтУни препоръчваме да наблегнат върху по-доброто изучаване, разбиране и най-вече практикуване на учебния материал от настоящата книга. Ако не се справяте с лекота със задачите от тази книга, няма да се справяте и за напред при изучаването на програмирането и разработката на софтуер.

Не пропускайте основите на програмирането! В никакъв случай не трябва да взимате смели решения да напускате работата си или традиционния университет и да кроите велики планове за бъдещата си професия на софтуерен инженер, ако нямате отличен резултат на входния изпит в СофтУни! Той е мерило доколко ви се отдава програмирането, доколко ви харесва и доколко наистина сте мотивирани да го учите сериозно и да го работите след това години наред всеки ден с желание и наслада.

Професия "софтуерен инженер" по ваш собствен път

Другата възможност за развитие след тази книга е да продължите да изучавате програмирането извън СофтУни. Можете да запишете или да следите видео курсове, които навлизат в по-голяма дълбочина в програмирането с Python или други езици и платформи за разработка. Можете да четете книги за програмиране и софтуерни технологии, да следвате онлайн ръководства (tutorials) и други онлайн ресурси - има безкрайно много безплатни материали в Интернет. Запомнете, обаче, че най-важното по пътя към професията на програмиста е да правите практически проекти!

Без писане на много, много код и здраво практикуване, не се става програмист. Отделете си достатъчно време. Програмист не се става за месец или два. В Интернет ще намерите голям набор от свободни ресурси като книги, учебници, видео уроци, онлайн и присъствени курсове за програмиране и разработка на софтуер. Обаче, ще трябва да инвестирате поне година-две, за да добиете начално ниво като за започване на работа.

След като понапреднете, намерете начин или да започнете стаж в някоя фирма (което ще е почти невъзможно без поне година здраво писане на код преди това) или да си измислите ваш собствен практически проект, по който да поработите няколко месеца, даже година, за да се учите чрез проба-грешка.

Запомнете, че има много начини да станете програмисти, но всички те имат обща пресечна точка: здраво писане на код и практика години наред!

Онлайн общности за стартиращите в програмирането

Независимо по кой път сте поели, ако ще се занимавате сериозно с програмиране, е препоръчително да следите специализирани онлайн форуми, дискусионни групи и общности, от които можете да получите помощ от свои колеги и да следите новостите от софтуерната индустрия.

Ако ще учите програмиране сериозно, обградете се с хора, които се занимават с програмиране сериозно. Присъединете се към общности от софтуерни разработчици, ходете по софтуерни конференции, ходете на събития за програмисти, намерете си приятели, с които да си говорите за програмиране и да си обсъждате проблемите и бъговете, намерете среда, която да ви помага. В София и в големите градове има безплатни събития за програмисти, по няколко на седмица. В по-малките градове имате Интернет и достъп до цялата онлайн общност.

Ето и някои препоръчителни ресурси, които ще са от полза за развитието ви като програмист:

 • https://softuni.bg - официален уеб сайт на СофтУни. В него ще намерите безплатни (и не само) курсове, семинари, видео уроци и обучения по програмиране, софтуерни технологии и дигитални компетенции.
 • https://softuni.bg/forum - официален форум на СофтУни. Форумът за дискусии на СофтУни е изключително позитивен и изпълнен с желаещи да помагат колеги. Ако зададете смислен въпрос, свързан с програмирането и изучаваните в СофтУни технологии, почти сигурно ще получите смислен отговор до минути. Опитайте, нищо не губите.
 • https://www.facebook.com/SoftwareUniversity/ - официална Facebook страница на СофтУни. От нея ще научавате за нови курсове, семинари и събития, свързани с програмирането и разработката на софтуер.
 • https://introprogramming.info - официален уеб сайт на книгите "Въведение в програмирането" със C# и Java от д-р Светлин Наков и колектив. Книгите разглеждат в дълбочина основите на програмирането, базовите структури от данни и алгоритми, ООП и други базови умения и са отлично продължение за четене след настоящата книга. Обаче освен четене, трябва и здраво писане, не забравяйте това!
 • https://stackoverflow.com - Stack Overflow е един от най-големите в световен мащаб дискусионни форуми за програмисти, в който ще получите помощ за всеки възможен въпрос от света на програмирането. Ако владеете английски език, търсете в StackOverflow и задавайте въпросите си там.
 • https://fb.com/groups/bg.developers - групата "Програмиране България @ Facebook" е една от най-големите онлайн общности за програмисти и дискусии по темите на софтуерната разработка на български език във Facebook.
 • https://www.meetup.com/find/tech/ - потърсете технологични срещи (tech meetups) около вашия град и се включете в общностите, които харесвате. Повечето технологични срещи са безплатни и новобранци са добре дошли.
 • Ако се интересувате от ИТ събития, технологични конференции, обучения и стажове, разгледайте и по-големите сайтове за ИТ събития като https://techevents.bg, https://dev.bg и https://iteventz.bg.

Успех на всички!

От името на целия авторски колектив ви пожелаваме неспирни успехи в професията и в живота! Ще сме невероятно щастливи, ако с наша помощ сте се запалили по програмирането и сме ви вдъхновили да поемете смело към професията "софтуерен инженер", която ще ви донесе добра работа, която да работите с удоволствие, качествен живот и просперитет, като и страхотни перспективи за развитие и възможности да правите значими проекти с вдъхновение и страст.

София, 19 октомври 2018 г.

results matching ""

  No results matching ""